Recreational Diving Society vzw, Karel Cartonstraat 27, 8200 Brugge
+32 476 20 09 73
info@recreationaldiving.be             nr. KBO 0878.281.847

COVID-19 regels Olympia

Created with Sketch.

Afspraken voor de trainingen in Olympia

Toegang tot het zwembad

 • Wacht buiten zijkant van het gebouw thv fietsenstalling. Indien slecht weer
  kan men schuilen onder stalling.

 • Let op: De deur aan de zijkant dient als enkel uitgang voor bezoekers! Wacht onderaan de
  trappen met de groep en hou voldoende afstand van publiek en elkaar.

 • De trainer of verantwoordelijke gaat eerst alleen naar binnen en vraagt aan
  het onthaal om de sleutel.

 • Trainer of verantwoordelijke dient niet te wachten in wachtrij, mag meteen
  aan het onthaal sleutel groepskleedkamer vragen.

 • Let op: onthaal is niet direct toegankelijk. De trainer dient op afstand
  onthaalmedewerker te wenken of de host aan de spreken.

 • Vervolgens gaat de trainer met de hele groep naar de groepskleedkamers.

Omkleden

 • Er wordt gevraagd om, indien mogelijk, de zwemkledij reeds thuis aan te doen (onder je kledij).

 • Schoenen uit voor het betreden van de groepskleedkamers!

 • Hou voldoende afstand van elkaar in de groepscabine en berg materiaal op een zak in je locker.

 • Men dient verplicht te douchen voor de zwembeurt.

 • Na het zwemmen mag men niet douchen en dienen de leden zich meteen om te kleden.

 • Gebruik een handdoek voor onder de voeten.

 • Behoud minimum 1.5m afstand.

De training

 • Het bad wordt verdeeld in 10 banen, telkens 5m breed. 

 • Er mogen maximum 8 personen per baan (5m breedte), dit aantal mag nooit overschreden worden.

 • Er dient ten allen tijde een afstand van 1m50 tussen alle zwemmers gerespecteerd te worden.
 • Iedereen dient zijn/haar eigen materiaal (masker, snorkel…) te gebruiken, er wordt dus om hygiënische redenen niets doorgegeven.
 • Hang niet aan de startblokken of kade.
 • Bij einde van de training verlaten de zwemmers meteen het bad.

Hygiëne en materiaal

 • Handen wassen na elk toiletbezoek is verplicht. Bij het toilet, aan het
  onthaal en de omkleedzone zal desinfecterende handgel ter beschikking staan.
 • Hang niet aan de startblokken of de kade.
 • Bij einde van de training verlaten de zwemmers meteen het bad.
 • Je brengt 2 handdoeken mee: 1 voor onder de voeten bij het omkleden, 1 om jezelf af te drogen

Einde training

 • Op het einde van de training verlaten alle zwemmers meteen het bad en kleden
  zich om in de groepskleedkamers.
 • Er kan in geen geval verder gezwommen worden.
 • Na het omkleden verlaten de zwemmers meteen het gebouw via de
  personeelsingang (zijkant gebouw).
 • Verlaat meteen de site en blijft niet rondhangen, dit om de toestroom
  beheersbaar te houden.

Uitsluitingsmaatregelen voor deelname

 • Blijf thuis als je een van de volgende klachten hebt:
  neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest, verhoging lichaamstemperatuur (vanaf 37 C°)
 • Blijf thuis als iemand in jouw huis koorts heeft (vanaf 37 C°) en/of benauwdheidsklachten
 • Enkel deelname mits u uw trainingsdeelname heeft bevestigd bij de club.
 • Doe thuis je zwemkleding aan en neem schoon ondergoed mee naar het zwembad.
 • Arriveer niet eerder dan 5 minuten voor aanvangstijd van les of starttijd.
 • Volg de aanwijzingen van het personeel en de clubredders.
 • Volg de overheidsmaatregelen rond het gebruik van mondmaskers.