Recreational Diving Society vzw, Karel Cartonstraat 27, 8200 Brugge
+32 476 20 09 73
info@recreationaldiving.be             nr. KBO 0878.281.847

Corona-update De Gavers

Created with Sketch.

Bericht van Provinciedomein De Gavers ivm Duiken na Corona

Beste voorzitters, duikers,

Al lange tijd kijken jullie uit om de onderwaterwereld op de Gavers opnieuw te verkennen. Vorige week werd op de veiligheidsraad beslist dat waterrecreatie kan onder strikte voorwaarden. Graag spelen we vanuit de Gavers hierop in en openen we de plas opnieuw voor ‘individueel’ watersport vanaf vrijdag 8 mei om 7 uur. Om deze opstart optimaal, en binnen de richtlijnen van de veiligheidsraad en de provincie te laten verlopen, hebben we een oplijsting gemaakt van concrete afspraken.

We rekenen op u, als voorzitter, om deze te delen met alle leden van de club. Naast de communicatie op sociale media is uw bijdrage cruciaal bij een vlotte communicatie op korte termijn.

Samen met een kerngroep van ervaren Gaverduikers zijn we tot de volgende afspraken gekomen:

Betreffende de toegang:

 • Vanaf vrijdag morgen 8 mei wordt de toegang tot de slagboom (Meersstraat) op alle duikbadges geactiveerd.
 • Er wordt geen gebruik gemaakt van kleedkamers en douches.
 • Het EBHO-lokaal wordt niet gebruikt. In noodgevallen is dit wel toegankelijk met de badge. Indien de situatie zich voordoet dat het lokaal toch is gebruikt wordt het PRNC onmiddellijk hiervan op de hoogte gebracht in functie van ontsmetting (gavers@west-vlaanderen.be of 056 23 40 10).
 • Het aantal parkeerplaatsen wordt gereduceerd tot 10 wagens
 • Omkleden gebeurt op de duikparking. Hiervoor blijft elke duiker binnen zijn of haar afgebakend parkeervak.
 • Enkel duikers mogen de parkeerzone betreden. Familie en vrienden zijn niet toegelaten binnen deze zone.
 • Iedereen (uitgezonderd gezinsleden) komt afzonderlijk naar de duikzone. (geen carpooling)

 

Betreffende registratie van de duik:

 • Vanaf 8 mei kan er enkel geregistreerd worden van de app op een smartphone. De tablet is (tijdelijk) niet in gebruik. Wie niet over een smartphone beschikt stuurt bij de start en op het einde een SMS naar 0496 56 94 12 met de vermelding ‘duik + je naam en naam van buddy’. Belangrijk om je opnieuw af te melden!!!

 

Betreffende inschrijvingen:

 • Samen met de kerngroep is er gekozen om het aantal duiken zo weinig mogelijk te beperken. Dit heeft tot gevolg dat we kiezen om een zo breed mogelijke spreiding van de duiken. Concreet betekent dit:
  • Elke duiker moet zijn of haar duik vooraf aanvragen via een digitaal platform en moet goedkeuring krijgen van deze aanvraag
  • Elke duikdag bestaat uit 8 tijdslots van 2 uur.
  • Een duikdag start om 7 uur ’s morgens tot 23 uur ’s avonds.
  • Er worden per tijdslot maximaal 10 duikers toegelaten. Concreet betekent dit 5 duo’s. Voor elke duiker is er dus 1 parkeerplaats.
  • Elke duiker wordt geacht om enkel binnen zijn of haar goedgekeurd tijdslot op de duikzone aanwezig te zijn.
 • Inschrijven op het digitaal platform verloopt als volgt:
  • Onderaan deze mail is er per dag een link aangemaakt om in te schrijven. Momenteel hebben we ons beperkt tot 10 dagen. Een tussentijdse evaluatie en de richtlijnen van de veiligheidsraad en provincie zullen bepalen hoe we na 18 mei verder gaan.
  • Je schrijft je steeds in als team, bestaande uit de hoofdduiker en buddy. Vermeld ook steeds je clubnaam.
  • In bijlage krijg je een handleiding/stappenplan om vlot te registreren.
  • Elke onvolledige inschrijving wordt automatisch door onze diensten geweigerd. Hiervan word je via mail op de hoogte gebracht.
  • De aanvragen worden elke dag rond het middaguur gecontroleerd. Hierna krijg je een bevestigingsmail of een mail van ‘weigering’.
  • Foutieve aanvragen worden niet door onze diensten aangepast. In dit geval dien je een nieuwe aanvraag te doen.

–          Uw aanvraag is goedgekeurd: prima… print de bevestigingsmail twee maal af. Enkel deze documenten zijn geldig om de duikzone te betreden. Plaats op een goed zichtbare plaats een print in jouw auto en in de auto van de buddy.

Klik hier voor extra uitleg over de registratie en aanvragen van een duik in de Gavers (zie data onderaan deze pagina)

Betreffende controle:

 • Op regelmatige basis wordt door de verschillende provinciale diensten controle uitgeoefend.
 • Collega’s van PRNC zijn aanwezig bij de opstart en kijken of alles goed verloopt.
 • Bij het niet naleven van deze afspreken wordt in eerste instantie contact opgenomen met de voorzitter van de club en kunnen er  matregelen volgen.
 • Merk je zelf misbruiken, zijn er zaken niet conform de corona-maatregelen, neem dan zo vlug mogelijk contact op met het bezoekerscentrum of de groendienst van de provincie.

 

Betreffende veiligheid en gezondheid:

 • Het wordt sterk aanbevolen om zoveel mogelijk, ook bij het omkleden, een mondmasker te dragen.
 • Ook hier blijft ‘afstand houden’ te maatregel bij uitstek.
 • Vanuit de federaties is er een nota met betrekking tot de veiligheid. Deze nota vind je in bijlage. Het is uiterst belangrijk om ook dit document grondig door te nemen en de richtlijnen te volgen.

 

Vanuit de provincie hopen we iedereen optimaal te ondersteunen bij het veilig beoefenen van zijn of haar hobby. Deze maatregelen zijn enerzijds beperkingen maar anderzijds ook wel kansen om samen te genieten van de Gavers.

 

Met vriendelijke groeten,

 Het Gaver-team

Schrijf hier in voor je duik:

10 mei 2020

11 mei 2020

12 mei 2020

13 mei 2020

14 mei 2020

16 mei 2020

17 mei 2020